Zelená strecha a komunitná záhrada

Využitie priestoru striech mestských budov ako zelených striech a komunitných záhrad je trendom už pár rokov. Predstavujú pre obyvateľov priestor na relax, pestovanie vlastných organických produktov, ale aj pre voľnočasové aktivity.

Projekt Ružičkovho domu bol už v projekčnej fáze navrhnutý tak, aby sa jeho strecha dala využiť ako zelená strešná záhrada. Strecha je pripravená na vyššiu nosnosť pre umiestnenie vyvýšených záhonov. Rovnako sme počítali s prívodom vody na účely zavlažovania a odvodom odpadovej vody zo strechy budovy Ružičkovho domu.

Fotogaléria