Pavlač aj ako súčasť moderných stavieb

???? Mohli ste si všimnúť, že byty Ružičkovho domu sú prístupné z takzvaných pavlačov.

???? Pavlač je definovaná ako otvorená pozdĺžna domová komunikácia bytového domu.

???? Prvé pavlače u nás začali stavať už v 19. storočí, a to najmä pre chudobných robotníkov. Aj budova Ružičkovho domu bola kedysi využívaná ako bývanie pre chudobnejšiu časť obyvateľstva.

???? Dnes sú pavlačové bytové domy skôr raritou, no stále majú z pohľadu súčasnej architektúry svoje miesto, dokonca aj pri moderných stavbách.

Sme toho živým príkladom. ????