Výrazný architektonický
symbol centra Žiliny

Jeden z najzaujímavejších funkcionalistických domov na Slovensku, ktorý je v Žiline známy ako Ružičkov dom, vyprojektoval v roku 1931 uznávaný architekt Michal Maximilián Scheer.

Svojím minimalistickým a pritom výrazným autorským rukopisom vnukol tejto stavbe osobité kúzlo a vytvoril tak jeden z najvýraznejších architektonických symbolov centra mesta.

Dom s bohatou históriou nechal postaviť žilinský farár a starosta Tomáš Ružička ako bývanie pre sociálne slabších obyvateľov Žiliny. Svojmu účelu slúžil až do roku 1990, kedy ho  po zmene spoločenských pomerov v reštitúcii získala Rímskokatolícka farnosť Žilina-mesto. V rokoch 1991-2009 sa stal domovom rehoľných sestier z Kongregácie Dcér svätého Františka z Assisi. Od roku 2009 slúžil potrebám žilinskej diecézy. V roku 2021 sa nový majiteľ rozhodol pre kompletnú rekonštrukciu domu, ktorá zodpovedá súčasným nárokom na výnimočné moderné bývanie v 21. storočí.