Rekuperácia

Riadené vetranie nazývané aj rekuperácia je je spätné získavanie energie (tepla) z odpadového vzduchu. Ide o činnosť, pri ktorej sa privádzaný vzduch do budovy zohrieva teplým odpadovým vzduchom, ktorý z miestnosti odchádza.


Takéto riadené vetranie prinesie obyvateľom Ružičkovho domu množstvo výhod, medzi ktoré patria:
➕ nepretržitý prísun čerstvého vzduchu
➕ žiadny hmyz, peľ a prach v dome
➕ optimálna vlhkosť prostredia (zastavenie rosenia okien v zimných mesiacoch) a eliminácia tvorby plesní
➕ systém riadeného vetrania nespôsobuje prievan
➕ vyššia kvalita spánku