Projekt Ružičkov dom sme predstavili primátorovi

Projekt Ružičkov dom sme predstavili primátorovi. Fiabáne víta jeho zelený charakter
 

Pri realizácií našich projektov postupujeme vždy transparentne a veľmi nám záleží na tom, aby sme mali čo najlepšie vzťahy so všetkými, ktorých sa dotýkajú. Či už sú to susedia, dodávatelia, zamestnanci, alebo samotné Mesto Žilina.

Zástupcovia spoločnosti Teraz, a.s., ekonomický riaditeľ Ing. Peter Bologa a projektový manažér Martin Vahančík, M. A. preto v piatok 25. júna absolvovali rokovania u pána primátora Petra Fiabáne, ktorému predstavili projekt Ružičkovho domu, ktorý vzniká v tesnom susedstve mestského úradu.

Primátorovi predstavili najmä nesporné výhody projektu, ktorých pozitívny dopad si určite všimnú mnohí obyvatelia. Patrí k nim zelená komunitná záhrada na streche a mestské včely. Ale tiež smart technológie a výborná poloha v centre mesta.

Počas rokovania zaznelo mnoho zaujímavých myšlienok, a to nielen o projekte Ružičkovho domu, ale aj o budúcnosti verejných priestorov a budov v meste Žilina. Tie najpodnetnejšie sme pre vás zaznamenali.
 

Primátor zelené projekty víta
 

Peter Fiabáne privítal, že v centre mesta vznikne zelený projekt Ružičkovho domu. „Každý takýchto projekt vítam. Som pripravený rokovať s každým investorom, aby bola dodržaná architektonická hodnota budov v centre mesta, ale zároveň aj ich zelená hodnota a zachovaný index zazelenenia,“ vyjadril sa primátor.

S radosťou sme zistili, že mesto uvažuje aj nad vlastnými mestskými včelami. Takže tie naše, ktoré nájdu svoj domov na streche Ružičkovho domu, nemusia byť jediné. „Na stretnutí ZMOS som sa dozvedel, že veľa starostov chová dedinské včely. Viem si predstaviť niekoľko zaujímavých lokalít, kde by sme to mohli robiť aj my v Žiline. Určite takúto snahu zo strany investora (Ružičkovho domu, pozn. autora) vítame. Je to zaujímavý nápad a necháme sa inšpirovať a poučiť,“ povedal Peter Fiabáne.
 

Hrozba klimatických zmien
 

Mesto si, podľa primátora, veľmi uvedomuje hrozbu klimatických zmien a je pripravené na ne reagovať. Preto pripravuje nízkouhlíkovú a adaptačnú stratégiu. Jej princípy budú mať pracovníci stavebného úradu, ale aj Útvaru hlavného architekta na pamäti pri každom schvaľovanom zámere.

„Získali sme prostriedky vo výške 1,3 milióna z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu na projekt s množstvom aktivít na adaptáciu na zmenu klímy v meste. Súčasťou je napríklad vybudovanie zelenej strechy mestského úradu, ale aj lúky s parčíkom pred mestským úradom. V novom programovacom období bude možné získať veľké množstvo peňazí práve na zelenú agendu, ale aj na inteligentné IT riešenia. My sa určite pokúsime získať z tohto balíka čo najviac aj pre Žilinu,“ uviedol primátor.

Ako dodal, mesto už má pripravených cca. 12 projektov, ktoré súvisia práve s hrozbou klimatických zmien. Realizovali už výsadbu tulipánov v centre, plánujú sadiť ďalšie stromy, obnovovať zeleň v školských areáloch, aj kultivovať zeleň v celom meste. Nás teda potešilo, že s našim projektom zeleného Ružičkovho domu ladíme so zámermi mesta v tejto oblasti.


Vrátiť život do centra
 

Zaujímavá je však aj snaha mesta o vrátenie života do centra, vrátane Národnej ulice, Mestskej pamiatkovej rezervácie a Bulváru. „Chceme, aby v nasledujúcich rokoch bolo mesto kompletne zrekonštruované v častiach, ktoré sú najviac navštevované. Máme záujem vrátiť život na Národnú ulicu. Umožnili sme majiteľom budov návrat terás a na oplátku od nich očakávame, že svoje podnikanie prispôsobia tomu, aby Národná ožila. Že pribudnú nové obchody, kaviarne, reštaurácie. Rekonštruovať budeme Bulvár a pripravený je aj projekt obnovy Hlinkovho námestia. Rovnako máme v pláne oživiť trhy a vytvoriť moderné, kreatívne trhovisko,“ prezradil na záver Peter Fiabáne.

Nás veľmi teší, že sme našli s mestom Žilina zhodu na tom, že život v centre mesta by mal byť rušný, moderný, zelený, zdravý a bezpečný. A sme veľmi radi, že Peter Fiabáne privítal, že sa o to pričiníme aj my projektom Ružičkovho domu.
 

;