Premena projektu Ružičkov dom

Minimalistické, no pritom výrazné architektonické riešenie budovy Ružičkovho domu patrí medzi najvýznamnejšie funkcionalistické stavby 30-tych rokov 20. storočia na území Žiliny. V rámci obnovy budovy sme prihliadali aj na tento fakt.

Pôvodné funkcionalistické architektonické riešenie a pavlačový typ stavby od jeho autora Ing. arch. Michaela Maximiliána Scheera z roku 1931 zostalo aj po rekonštrukcii zachované.

Jedným zo zachovaných prvkov budovy sú presklené steny v priestoroch schodiska. Predchádzajúce zničené luxfery sme vymenili za nové, no zachovali sme pôvodný vzhľad stien podľa architekta Sheera.

Výmena okien za moderné hliníkové či obnova bieleho fasádneho náteru vdýchli budove nový život. Detail červených zábradlí dokonale lícuje s minimalistickou ideou projektu a dotvára tak celkový nadčasový vzhľad bytového domu.

Výsledok hovorí za seba.. Čas a trpezlivosť ruže prináša. ????

Fotogaléria