Oznam o prácach na odstraňovaní budovy

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch od: 12.11. do 30.11.2021 bude prebiehať odstránenie budovy bývalej diecéznej Charity sup. č. 1725 na pozemku register C parc. Č. 2129/1 v katastrálnom území Žilina.

 

Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby: Č.s. : 11875/2021-162399/2021-SÚ-VI. nadobudlo právoplatnosť dňa : 6.11.2021.

 

Touto cestou by sme sa radi vopred ospravedlnili za hluk, zvýšenú prašnosť ako aj pohyb pracovných stojov v okolí stavby v uvedenom čase.