Mons. Tomáš Ružička

Iniciátorom výstavby Ružičkovho domu bol katolícky kňaz a žilinský farár Mons. Tomáš Ružička.

Počas svojho života sa významným spôsobom zaslúžil o hospodársky rozvoj mesta Žiliny, bol zakladateľom aj vedúcim funkcionárom tamojšieho Hospodárskeho úverového družstva, založil a viedol Družstevné nákupné ústredie.

Mons. T. Ružička sa stal aj členom správy Ústredného družstva a založil bytové družstvo, ktoré medzivojnovom období vybudovalo v Žiline 24 domov (tzv. Ružičková kolónia) a 20 rodinných domov pre chudobných občanov.

Počas druhej svetovej vojny pomáhal rasovo prenasledovaným. V r. 1944 ho krátko väznilo gestapo. Zomrel po dlhšom chorľavení v roku 1947.

Vedeli ste že Mons. Tomáš Ružička bol v rokoch 1929 až 1933 aj starostom mesta Žilina?

#ruzickovdom #tomasruzicka