Mnohí z nás poctivo separujú odpad, no separujeme ho správne?

Mnohí z nás poctivo separujú odpad, no separujeme ho správne?

Prinášame vám zopár informácií či tipov, ktoré vám môžu pri triedení odpadu pomôcť. Veríme, že aj našim budúcim rezidentom záleží na životnom prostredí, aby aj okolie Ružičkovho domu zostalo dokonale čisté. Poďme spolu správne triediť!

Modré nádoby sú určené na noviny, časopisy, škatule alebo kartóny. Do modrej nádoby na papier nikdy nevhadzujeme použitý hygienické potreby, plienky ani mastný či znečistený papier. Viacerí si dokonca môžu mýliť papier s nápojovými kartónmi (tetrapaky) - tieto hádžeme do separátnych nádob (u nás sú tieto nádoby oranžové), ide napríklad o krabice od džúsov alebo mlieka.

Do žltých kontajnerov patria PET fľaše, mikroténové a igelitové vrecká či fólie. Nevhadzujeme obaly od nebezpečných látok (chemikálie, farby,..).

Zelené nádoby sú určené na nevratné obaly zo skla od nápojov, sklené črepy, tabuľové sklo alebo iné sklenené nádoby. Nepatria sem zrkadlá, porcelán ani keramika.

Aby sme k nádobám zbytočne nelákali zver, do hnedých nádob na biologický odpad nikdy nevhadzujeme mäso. Tu patria primárne zbytky z ovocia a zeleniny, zbytky kávy či čaju, vajíčkové škrupiny či jemné časti bioodpadu ako napríklad tráva, lístie a piliny. Odpad nevhadzujeme v igelitových vreckách (iba v tých rozložiteľných).

Červené nádoby slúžia na kovový odpad, napríklad konzervy, alobal alebo nápojové plechovky. Kovové obaly je taktiež možné odniesť do zberných dvorov alebo zberní kovov.

Ideálne je pred vyhodením odpad aspoň malým množstvom vody umyť. Taktiež nezabúdajte odpad pred jeho vyhodením zmenšiť stlačením. Šetríte tak miesto v nádobách.