Michal Maximilián Scheer

MICHAL MAXIMILIÁN SCHEER – ARCHITEKT RUŽIČKOVHO DOMU – ČO STE O ŇOM NEVEDELI?

????Patril k najvýznamnejším tvorcom modernej a funkcionalistickej architektúry na Slovensku

????Narodil sa v Považskej Bystrici do mnohopočetnej rodiny ako najmladší spomedzi 11 detí

????Za jeho najvýznamnejší architektonický projekt sa považuje budova Finančného paláca v Žiline

????Medzi ďalšie známe diela patrí Pavlačový dom rímskokatolíckej cirkvi v Žiline (Ružičkov dom), komplex Slovenských papierní v Ružomberku, Chrenová 1 v Nitre, letné prírodné divadlo v Piešťanoch a územné plány miest Nitra, Nové Zámky a Piešťany

????Po vymyslenom obvinení bol krátko uväznený

????Zomrel v roku 2000 vo veku neuveriteľných 98 rokov

???? V septembri 2022 mu bolo udelené čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam. Toto ocenenie prevzala jeho vnučka.