Lúčenie s budovou Diecéznej charity

Život plynie, niečo nové vzniká, iné zase zaniká. Výstavba Ružičkovho domu je v plnom prúde. Sčasti vyrastie aj na mieste, kde v minulosti stála budova Diecéznej charity. Rozlúčili sme sa s ňou. Presnejšie, zbúrali sme jej múry. Jej poslanie však, prirodzene, ide ďalej. V iných, lepších priestoroch. A na tomto mieste vyrastie niečo nové, pekné.

Do múrov budovy sa zahrýzli búracie stroje. Ich prácu sme zachytili na fotografiách, aj časozbernom videu. Aby tu spomienka zostala navždy s nami, aj pre budúceho generácie.

My sa však verejne zaväzujeme, že budeme dobro a pomoc ľuďom v núdzi šíriť ďalej. Že budeme pomáhať nemocnici, domovom dôchodcov, detským domovom. Vnímame to ako náš morálny záväzok a posolstvo, ktoré chceme odovzdať verejnosti.