Komunitná záhrada, priestor pre relax

Už pár rokov zaznamenávame rast trendu využitia striech mestských budov na zariadenie komunitných záhrad aj na Slovensku. Komunitná záhrada na streche poskytne obyvateľom Ružičkovho domu priestor pre voľnočasové aktivity, pestovanie vlastných organických produktov a rekreačné vyžitie v susedskom spoločenstve.

So založením komunitnej záhrady na streche Ružičkovho domu sme počítali už v projekčnej fáze, preto sú strechy objektu projektované s dostatočnou nosnosťou pre umiestnenie vyvýšených záhonov. Rovnako projekt počíta s prívodom vody pre účely zavlažovania, ako aj s odvedením odpadovej vody zo strechy budovy.