Historický Ružičkov dom

Funkcionalistický pavlačový dom postavený v roku 1931 z iniciatívy žilinského starostu a rímskokatolíckeho farára Tomáša Ružičku ako chudobinec – sociálne bývanie pre obyvateľov Žiliny.

Ide o jednu z najvýznamnejších funkcionalistických stavieb v meste Žilina pochádzajúcu z pera architekta Michala Maximiliána Scheera.

Vedeli ste, že Ružičkov dom má vlastnú stránku na Wikipédii?

#ruzickovdom #tomasruzicka #michalmaximilianscheer