Odomykáme dvere
k výnimočnému bývaniu
v centre mesta

28 bytov najvyššieho štandardu,
39 parkovacích miest a 727 m2 
komunitnej záhrady
spolu s mestským včelínom.

viac informácií